Make your own free website on Tripod.com
www.grabler.at/haus_grabler/philippinen/phil_ausfluege/Tamaraw/tamaraw_small.jpg
Home Guestbook Pasyal Tayo! Kuwentong Mindoro PCYA / CYMBO Kanto Teens Contact Us


 

 

 

 

Talasalitaan

       Mga salitang Mindoro na tanging taga Mindoro lang ang nakakaintindi. Gayundin ay mga salitang tagalog na isinalin sa iba't-ibang dialect para kahit papaano ay madagdagan ang ating kaalaman o maintindihan natin ang mga salitang ginagamit ng ating mga kababayan sa ibat-ibang lahi.

        Sana mag-enjoy kayo sa pagbasa ng mga salitang ito at makatulong para mapalawak ang inyong bokabularyo. Asahan po ninyo na magsasaliksik pa ako ng maraming salita at dayalekto para naman marami kayong matutunan. Kaya't ugaliin mong bisitahin itong ating homepage. Maraming salamat sa pagbisita.

Salitang Mindoro
 

Tangwa

Paragos
Tampisaw Asbok
Tambubok Arado
Lapaksay Ampyas
Mual Bual

Mga salitang isinalin sa iba't-ibang dialect sa ating bansa. Marami pang dialect ang ilalagay soon!

Watch out!

Tagalog Waray Ilocano
Magandang Umaga Maumpay na Aga Naimbag na bigat
Magandang Tanghali Maumpay na Udto Naimbag na aldaw
Magandang Gabi Maumpay na Gab-i Naimbag na rabi-i
Kamusta kamusta -
Mahal Kita Higug maon ta ikaw -
Hindi Diri Haan
Oo Oo Wen
Bakit Kay-anu Apay
Saan diin Idiay
Ano anu Inya
Wala waray Awan
Meron may-ada adda

Tagalog Muslim Ibanag Ilonggo
1. Magandang Umaga Mapiya Kapipita Makasta nga Aggaw Maayong Aga
2. Magandang Tanghali Mapiya Khagabi Makasta nga Taugnganagaw Maayong Udto
3. Magandang Gabi Mapiya Kagagawaii Makasta nga Gabi Maayong Gab-i
4. Mahal Kita Phkabayaan Akun Seka Ldeddukat ta Ka Palangga ta Ka
5. Oo Oway Wan Huo
6. Bakit Engkaino Ngatta Ngaa
7. Saan Anda Sitaw Diin
8. Paano Antonaa ini Kunnasi Paano
9. Kailan

-

Kanni San-o
10. Ano Antona Anni Ano
11. Kamusta

-

Kunnasi Kamusta
12. Hindi Di Ariri Indi

Tagalog Kapampangan Bicolano Surigaonon Cebuano
1. Magandang Umaga Mayap A Abak Dios Marhay na Aga Marajao na Buntag Maayong Buntag
2. Magandang Tanghali Mayap A Aldo Dios Marhay na Aldaw Marajao na Hapon Maayong Udto
3. Magandang Gabi Mayap A Bengi Dios Marhay na Banggi Marajao na Duyom Maayong Gabi-i
4. Mahal Kita Kaluguran Daka Namumuot ako saimo Gihigugma Takaw Nahigugma Konino
5. Oo Wa Amo, iyo Oo Naa
6. Bakit Bakit Kay nano, nyata Kay uno man Nganoman
7. Saan Nukarin Diin, Saen Haman Asa Dapit
8. Paano Makananu Pan-o Giuro Unsa un
9. Kailan Kapilan San-o Kannsa Kanos-a
10. Ano Nano Nano Uno Unsa na
11. Kamusta Komusta Kumusta Kamusta Kamusta
12. Hindi Ali Dae Dili Didi ko

Thank You for coming! Enjoy your surfing! For your ANNOUNCEMENT [Alumni Home Coming,Reunion,Weeding,Birthday Invitation,promos],GREETINGS,Business Advertisement & others, pls email us at: occidental21@yahoo.com ***It will be post after I read the message. Thanks alot! GOD BLESS!

 

  

Pls Click the Logo

 

[ Copyright July, 2005 Ka-Lahi Tambayan.]
[ Developed and designed by: R&L Webpage Developer ]